ANALIZA MATRYCY

Analiza ich matrycy poz­wala jedynie mówić o istnieniu obydwu rodzajów informacji, dostrzec ich różnice, choć bez wartościowania, które urealnia się dopiero w wy­powiedzi składniowej. Omawiane dwa rodzaje informacji ujawniły się w badaniach prowadzonych przez F. Newcombe i J. C. Marshalla (1967), w których autorzy obserwowali bezpośrednie powtarzanie zdań przez ludzi z jednostronnym uszkodzeniem mózgowym. Werbalny materiał eksperymentalny zróżnicowany został ze względu na udział zawartości semantycznej (leksykalnej) i syntaktycznej. Grupę kontrolną stanowili chorzy z prawostronnym uszkodzeniem mózgu. Otrzymane wyniki cha­rakteryzowały grupę z lewostronnym uszkodzeniem mózgu jako tę, w której wyraźnie ujawnił się deficyt poprawnych powtórzeń zdanio­wych, szczególnie ze zredukowaną zawartością semantyczną.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)