CELE I OGRANICZENIA

Jeżeli nawet udało się dojść do szybkiego porozumienia co do celów i ograniczeń związanych z zamawianym produktem, klient może chcieć już po rozpoczęciu prac programowych zmienić fragmenty specy­fikacji. Koszty takich zmian są często bardzo duże, a uświadomienie tego faktu klientowi wymaga zmysłu dyplomatycznego.W działalności gospodarczej spotykamy się wielokrotnie z sytuacją, w której poznanie, analizowanie i eksperymentowanie dotyczące rzeczywi­stego systemu gospodarczego jest niemożliwe lub nieuzasadnione.. Ograni­czenia są powodowane złożonością systemu,’ specyfiką i następstwami prowadzonych analiz i eksperymentów oraz niedostatecznymi zasobami przewidzianymi na tego rodzaju badania (kadrowymi, czasowymi i finan­sowymi.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!