DZIEDZICZNOŚĆ A MOWA

Problem stosunku dziedziczności do mowy doczekał się zarów­no obfitej literatury, jak i ukazał się w krańcowo różnych stanowiskach. To, co zjednoczyło badaczy, to przede wszystkim sprowadzenie zagad­nień mowy głównie do spraw gramatyki. Ta sfera językowa pobudziła do uczestnictwa w dyskusji najbardziej zagorzałych antagonistów, prze­ciwstawiła w walce opozycyjne metodologie, czasami też podobne wy­niki obserwacji mające argumentować krańcowo różne pozycje. Przyj­rzyjmy się najogólniejszym zarysom sporów.We współczesnych zachodnich badaniach psycholingwistycznych do­minuje pogląd, według którego podstawowe zasady gramatyki są prze­kazywane dziedzicznie. Koncepcje natywistyczne znalazły płodne opar­cie w teoriach N. Chomskiego (1957), zwłaszcza w teorii o strukturze głębinowej i powierzchniowej.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)