GRAMATYKALIZACJA MOWY U DZIECKA

Po pierw­sze, przyjmuje się, że badanie gramatyki mowy dziecka jest możliwe już od samego początku rozwoju językowego, to znaczy już między pierw­szym a drugim rokiem życia. Założenie to jest niezgodne z dotychczaso­wymi poglądami określającymi pierwsze wypowiedzi dziecka jako agra- matyczne. Uważa się, że dziecko od samego początku rozwoju mowy po­siada specyficzną dla siebie gramatykę. Po drugie, rozwój gramatyki dziecka rozpatruje się dynamicznie, a więc traktuje się go jako proces, a nie, jak to czyniono do tej pory, jako pewien określony stan. Proces ten prowadzi do rozwoju gramatycznego systemu dziecka w kierunku zbliżania się do systemu gramatycznego ludzi dorosłych. Tak więc gra­matykę można opisać nie tylko jako stan, który występuje w danym momencie, ale rówmież jako proces, w ramach którego gramatyka staje się coraz bardziej zbliżona do tej, jakiej używają dorośli posługujący się danym językiem (por. G. W. Shugar, 1975).

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!