MACIERZ DZIAŁALNOŚCI

  1. Macierz działalności przedsiębiorstwa (Enterprise Activity.iMatrix: EAM). EAM opiera się na. teorii, że’ w’ przedsiębiorstwie, istniejepewna ograniczona liczba zadań (czynności),, i że są one wykonywane na przedmiotach pracy: przedsiębiorstwa. Wychodząc z’ tego założenia; można stworzyć macierz uwzględniającą.wszystkie działania przedsię­biorstwa.Powiązania jednostek (Entity Relationship — E-R). E-R jest to kon­cepcja sieciowego powiązania danych’opracowana przez . P. Chena z Politechniki w Massachusetts. Służy ona do: analizy całości-potrzeb informacyjnych danej organizacji i-dopomaga w t projektowaniu baz   danych.   Model sieci sterowania informacją (Information Control Net Model —* ICN). ICN jest to formalny model określania potrzeb użytkowników w środowisku biurowym. Stosowany jest on do reprezentacji i analizy przepływu informacji w toku procedur biurowych: Model ICN sta­nowi technikę wykreślną’ i’ metodę śtandardówej’notacji; która stwa­rza ramy dla zbierania danych i sprzyja porównaniu alternatywnych procedur oraz opracowywaniu formularzy i zbiorów danych.
Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)