OKRES LINGWISTYCZNY

Okres lingwistyczny rozpoczyna się około 12 miesiąca ży­cia i charakteryzuje się wydawaniem przez dziecko pierwszych słów. Początkowo są to kombinacje fonemów tworzących sylaby składające się ze spółgłosek i samogłosek, np. tata, mama, sisi, siusiu itd.Ch. Bouton (1975) proponuje dla tego okresu nazwę „sylaby-zda- nia , a nawet „dwusylaby-zdania”. Dziecko nie posiada jeszcze najprost­szej nawet gramatyki, tzn. że jego wypowiedzi nie zawierają żadnych językowych form (syntaksy, morfologii, słownika); pokazuje ono, że po­siada już semiologię i fonologię, ale nie dysponuje jeszcze zgramatyka- lizowanym słownikiem. Taki stan rzeczy wydaje się usprawiedliwio­ny faktem wielowymiarowego planu organizacji rozwoju mowy. Ów pLan składa się z fonologii, syntaksy, słownika i pojęć intelektualnych — na podstawie tych składników organizuje się aktywność werbalna dziecka.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!