This is default featured slide 1 title

DYNAMICZNE TESTOWANIE

Dynamiczne testowanie programu wymaga współdziałania translatora, programu, nadzorującego wykonanie i wielu innych elementów oprogra­mowania. Tworzą one razem tzw. otoczenie (środowisko) języka progra­mowania, ułatwiające .programiście projektowanie,

OCENA PROGRAMÓW

Dla danej specyfikacji , możemy stworzyć wiele różnych programów. Uawet jeśli wszystkie, będą: poprawne, jedne z nich. ocenimy wyżej niż inne. Ocena obędzie jednak zależeć

OGÓLNA OCENA

Skłonni; jesteśmy wyżej oceniać programy bardziej ogólne, np. program wyznaczający pierwiastki wielomianu kwadratowego-także dla przypadku, gdy A<0, uznamy ;za lepszy od tego, który możliwości tej

NAJWAŻNIEJSZY WPŁYW

Składają się’na to m.in.’następujące’przy­czyny:  najważniejszy wpływ na efektywność programu ma dobry projekt: wybór właściwej struktury programu, odpowiedniej reprezentacji danych i    zgodnych z reprezentacją algorytmów; tzw. sprytne kodowanie

SPECJALNE KRYTERIA

Wreszcie specjalne kryteria oceny stosuje się dla programów dialogo­wych, współpracujących z użytkownikiem nie przeszkolonymi Jest rzeczą dużej wagi, aby teksty dialogu wyświetlane przez’ program’ były zawsze

ORGANIZACJA TWORZENIA PROGRAMÓW

Bardzo wiele zagadnień przeznaczonych do rozwiązania informatycznego jest na tyle złożonych, że wymagają one pracy ’ zbiorowej. Wcale nie należą do rzadkości przedsięwzięcia, gdzie, liczba,

CZĘSTO SPOTYKANA FORMA

Często spotykaną formą organizacji prac programistycznych jesttzw. zespół programisty wiodącego. Szef tego zespołu — programista wiodący —, odpowiedzialny jest za całość przedsięwzięcia. On właśnie kontaktuje

TESTOWANIE W DUŻYM PROGRAMIE

i  Testowanie w dużym programie przebiega zwykle następująco: poszczególne moduły testowane są oddzielnie, po czym sprawdza się ich zachowanie w całym programie. Jeżeli zostały dobrze

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACĘ

Bibliotekarz jest odpowiedzialny za wiele prac organizacyjnych, np. składowanie w tzw. bibliotece wspomaga­jącej przedsięwzięcia aktualnych i poprzednich wersji programów, danych testowych, fragmentów specyfikacji, wydruków diagnostycznych.

POWSTAWANIE W ZESPOŁACH

Nie jest jednak regułą, że duże programy powstają w zespołach. Mamy wiele przykładów wielce udanych produktów programowych, szczególnie na mikrokomputery,’napisanych jednoosobowo. Praca w pojedynkę nad

CELE I OGRANICZENIA

Jeżeli nawet udało się dojść do szybkiego porozumienia co do celów i ograniczeń związanych z zamawianym produktem, klient może chcieć już po rozpoczęciu prac programowych

MODELOWANIE SYSTEMU

W modelowaniu systemem-oryginał, należący do badanej rzeczywistości* odwzorowywany, jest w pewną abstrakcję nazywaną modelem systemu. Kardynalną zasadą tego odwzorowania jest uchwycenie istotnycn, ze, względu na cel