POWSZECHNIE STOSOWANA JEDNOSTKA

Powszechnie stosowaną jednostką jest tzw. bajt, składający się z 8 bi­tów (2 tetrady). W jednym bajcie można zapisać osiem c cyfr binarnych,dwie cyfry szesnastkowe.lub,dwie cyfry dziesiętne, kodowane dwójkowo. W bajcie można przedstawić .2—256 różnych symboli, z których każdy najwygodniej ‚ wyrazić > w postaci dwóch cyfr szesnastkowych. Starsza cyfra szesnastkowa (lewa tetrada) określana jest mianem strefowej, młod­sza natomiast (prawa tetrada) mianem cyfry. Większość współczesnych komputerów korzysta z kodu‘EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange-Code); w którym każdemu, symbolowi (cyfrze, literze, znako­wi specjalnemu) przyporządkowany jest kod składający się z dwóch cyfr szesnastkowych^ np.’ cyfra’dziesiętna 9 ma kod F9, co odpowiada repre­zentacji’ binarnej’ 11111001, litera D ma kod C4, co odpowiada reprezenta­cji binarnej 11000100.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)