POZIOM KOMPUTERYZACJI

Biorąc pod uwagę poziom komputeryzacji zarządzania, informatyczne systemy obiektowe można podzielić na dwie podstawowe kategorie  systemy ewidencyjno-informacyjne (będące podstawą każdego skom­puteryzowanego systemu zarządzania), przeznaczone do rejestracji zjawisk ‚będących przedmiotem przetwarzania’danych oraz okresowego lub bie­żącego ich aktualizowania i emitowania określonych wyników,  systemy informacyjno-decyzyjne (stanowiące”wyższy kategorię in­formatycznych systemów zarządzania), charakteryzujące się możliwością automatycznego dostarczania informacji niezbędnych do bieżącego po­dejmowania decyzji;Systemy ewidencyjno-informacyjne nie  interpretują przetwarzanych Informacji, usprawniając jedynie proces ewidencji, kontroli i sprawozdaw­czości przez transformację danych wejściowych w informacje wynikowe.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)