SPRAWA OCZYWISTA

Jest sprawą oczywistą, że najczęściej spotykane formy rozmieszcze­nia członów zdania fiksują się w świadomości dzieci jako normalne. Trzy wymienione czynniki obrazują strukturę gramatyczną zdania, która może być przedstawiona w formie matrycy frazowej, a którą można wypełniać modyfikującą leksyką. W zależności od wyboru leksyki będzie się zmie­niać przedmiotowa forma i treść zdania, ale gramatyczne relacje powią­zania słów będą pozostawały w dawnej formie. Podczas tworzenia się abstrakcyjnych schematów syntaktycznych u dziecka, gramatyczne wykładniki relacji łączą się z uogólnionym in­tonacyjnym schematem frazy tworząc w ten sposób schemat matrycy frazowej stereotypu zdania określonego typu. Schemat syntaktyczny ja­ko całościowa struktura dzieli się potencjalnie na matryce syntagma- tyczne, które albo wypełniają się leksyką, albo giną.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)