STRUKTURA PRZESTRZENNA

Strukturą przestrzenną.należy rozumieć jako zbiór miejsc środowiska, w którym rozmieszczone są obiekty systemu zdefiniowane w poprzednich strukturach. Są to zatem punkty nadawania, gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i komutacji informacji oraz drogi komunikacyjne między tymi punktami. Struktura przestrzenna określa rozmieszczenie-zasobów i elementów systemu w środowisku oraz zasady i sposoby .ich wzajemne­go powiązania, ir.Przedstawiona charakterystyka strukturalna systemu dokumentuje tezę, że system informatyczny stanowi zbiór czterech struktur (funkcjonalnej,informacyjnej,. technicznej *. i.,przestrzennej) oraz powiązań wewnątrz- i międzystrukturalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że przeważającą liczbę systemów informatycz­nych stanowią systemy eksploatowane dla potrzeb zarządzania , obiektami gospodarczymi, warto: omówić, istniejące uwarunkowania systemu infor­matycznego w obiekcie.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)