TEN SAM STEREOTYP

Jak już powiedziałem, nie jest to ten sam w swej genezie stereotyp, co w okresie pełnej sprawności, a co ważniejsze, pełni on w życiu czło­wieka inną rolę pragmatyczną. Rola ta mieściłaby się w ramach funkcji integracyjno-społecznej i obronnej, choć istotnie wzbogacona byłaby aspekt witauktyczny. W ten sposób stereotyp zyskałby w swym inwo­lucyjnym użyciu nowy, pozytywniejszy walor funkcji pragmatycznej. W tej pragmatyce straciłaby swą ujemną moc siła „przesłaniania rzeczy­wistości społecznej”, gdyż pojawia się jedyna i bezwzględna potrzeba integracji z realnością społeczną. Ujemne przesłanianie wyparte zostaje przez obronne osłanianie i łączenie z rzeczywistością. Ten swoisty pa­radoks jest argumentem na rzecz większego zainteresowania i ściślej­szych interdyscyplinarnych badań w zakresie tajemnic rozwoju funkcji symbolicznych i komunikowania się u schyłku życia.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)