TWÓRCZOŚĆ ANALOGICZNA

Jest to zwykle ujednolicenie morfologicznie nieregularnych form mowy dorosłych.Twórczość analogiczną możemy, chociaż w części, wytłumaczyć stwierdzoną u dzieci tendencją do zbytniego generalizowania regular­nych końcówek fleksyjnych. Generalizacja ta obejmuje nawet te formy nieregularne, które odznaczają się wysoką frekwencją, np. w języku an­gielskim: „goed”, zamiast, „went”, „doed” w miejsce ,,did”, a w języku polskim takie formy, jak „nożyczków” zamiast nożyczek (dopełniacz). Eksperymentalne badania nad trudnościami napotykanymi przez dziecko polskie przy przyswajaniu fleksji rzeczowników przeprowadziła M. Smoczyńska (1972).Problematyka rozwoju gramatyki stanowi również przedmiot badań autorów polskich.Smoczyński (1955) przypisuje okresowi rozwoju mowy między a 3 rokiem życia decydujące znaczenie dla powstawania zrębów syste­mu gramatycznego.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!