W DECYZJACH I RELACJACH

W decyzjach (argumentacjach) przeważa doświadczenie językowe (choć i błędne) nad życiowym.W reakcjach niepoprawnych zwraca uwagę wysoki stopień błęd­nego korzystania z doświadczenia językowego.Wydłużenie czasu dla dokonania powtórnych operacji myślowych nie optymalizuje pracy kodów, szczególnie analitycznego, w danym zda­niu. ,Optymalizacja pracy kodu analitycznego ściśle związana jest ze wzrostem doświadczenia językowego, co zwrotnie korzystnie odbija się na jakości doświadczenia życiowego (dzięki hierarchizacji jego treści).Rozumienie konstrukcji z konwersem relacji następstwa czasowe­go w widoczny sposób nie różnicuje grup badanych: studenci zaledwie o   10% lepiej reagowali w stosunku do robotników (por. studenci 36%, robotnicy 25%, dzieci klas V — 8%, klas VI — 12%, klas VII — 8% klas VIII — 28%).

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)