W PREZENTOWANYCH BADANIACH

W selektywnie prezentowanych badaniach szukaliśmy eksperymen­talnych argumentów na istnienie dwóch typów znaczeń: leksykal­nego i gramatycznego, jako dwóch form treści, które składać się mogą na ogólny skład form treści w matrycy słowa. Otrzymane dane eksperymentalne pozwalają jedynie częściowo wysunąć hipotezę o ta­kim właśnie podziale form treści w matrycy słownej, przynajmniej w od­niesieniu do istnienia w formie treści wyrazu formy treści gramatycznej. Otrzymane wyniki pochodzą bowiem z badań struktury zdania, a nie wyrazu. Skoro jednak wolno nam mówić o dużej i małej składni (por. V Skalicka, 1970), to można wysunąć hipotezę również o paradygma- tycznym aspekcie form treści w matrycy. Hipoteza ta powinna zostać podbudowana zespołem danych eksperymentalnych z zakresu semanty- zacji treści gramatycznej w matrycy, czyli wykryciem istnienia w ma­trycy odpowiedników w planie wyrażania dla planu treści.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!