W ŚWIETLE WNIOSKÓW

W świetle tych wniosków rozwój gramatyczności w słowie nie koń­czy rozwoju matrycy, która jeszcze przez jakiś czas będzie utrwalać się w systemie neurofizjologicznym człowieka, by poddana obserwacjom eksperymentalnym ukazać mogła ogólnoludzkie zjawisko koegzystencji tego, co filogenetyczne, z tym, co ontogenetyczne.Ważnym aspektem matrycy jest funkcjonalny związek z procesem iateralizacji. Przyjmujemy, że jedna z półkul jest półkulą dominującą dla mowy w aspekcie systemowym, w tym czasie półkula podporządkowana zabezpiecza pracę strony prozodyjnej mowy. Matryca uwzględnia wszy­stkie aspekty słowa, jednocząc funkcje obu półkul. Podział lateralny półkul jest sprawą gatunkową, dziedziczną. Jego związek z matrycą jest jeszcze jednym aspektem w dyskusji nad związkiem filogenezy z onto- genezą mowy.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)