WIELU BADACZY

Wielu badaczy, a wśród nich M. Braine (1971), zauważyło, że na eta­pie zdań składających się z dwóch wyrazów jest pewna liczba takich, które występują we wszystkich wypowiedziach i zawsze w tej samej pozycji. Do tych podstawowych słów dochodzą inne, które w wypowie­dzi zajmują pozycję dodatkową. Mechanizm zdań ze stałym wyrazem jest ważny, gdyż dziecko dzięki używaniu takiej struktury zdobywa do nich dostęp, tzn. opanowuje pojęcie tej jednostki wyrazowej, która jest nośni­kiem znaczenia semantycznego, niezbyt jasno określonego pod względem gramatycznym. Dlatego wyraz może występować w różnych kombina­cjach zachowując przy tym tę samą formę dźwiękową i być izolowany od pozostałego kontekstu wypowiedzi (por. Ch. Bouton, 1975). Dopiero wtedy, kiedy dziecko jest w stanie zróżnicować określoną klasę wyrazów występujących jako całość, np. klasę rzeczowników, od poszczególnych rzeczowników wchodzących do danej klasy, można mówić o różnicowaniu wartości gramatycznych (wynikających z pozycji syntaktycznej danej klasy) i wartości leksykalnej (w ramach tej samej klasy) (por. R. Jakob- son, 1967).

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!