WYDAWNE PRZEZ DZIECKO

Jednakże dźwięki wydawane przez dziecko w tym okresie pozostają bez większego związku z fonemami wypowiadanymi w otoczeniu. Można po­wiedzieć, że gaworzenie jest formą przygotowawczą dla fonemów, ale zawiera wachlarz dźwiękowy o wiele większy od rzeczywiście potrzeb­nego do realizacji fonemów.Wydaje się, że nie można nie doceniać tego etapu dla dalszego roz­woju mowy dziecka. Ogólnie wiadomo, że już w okresie gaworzenia dziecko porównuje dźwięki dochodzące do niego z otoczenia z własnymi „produkcjami”. Można powiedzieć, że tak jak początkowo gaworzenie jest niezależne od percepcji słuchowej, tak później ma ono tendencję do adaptowania się do dźwięków słyszanych z otoczenia. W ten sposób powstaje coś w rodzaju gaworzenia imitującego, zorganizowanego w cha­rakterystyczne dla mowy melodyczne struktury wypowiedzenia.

Jeśli szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w rozrywkowy sposób to super, że trafiłeś właśnie na mój blog. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainspirują i zostaniesz gościem mojego bloga na dłużej!